Talks

Upcoming

2013: ”Kaxiga flicknamn och mjuka pojknamn. Förhandling av könsgränser genom förnamnsval.” [Cocky girls’ names and soft boys’ names. Negotiation of gender boundaries through choice of first names.], Åttonde nordiska konferensen om språk och kön, Södertörn University, Sweden, 10–11 October 2013.

2013: Paper at Innovationer i namn och  namnmönster. NORNA:s 43e symposium, Halmstad University, Sweden, 6–8 November 2013.

Previous at conferences and seminars

2013: ”Kaxiga flicknamn och mjuka pojknamn. Förhandling av könsgränser genom förnamnsval.” [Cocky girls’ names and soft boys’ names. Negotiation of gender boundaries through choice of first names.], Svenskans beskrivning 33, Helsinki, Finland, 15–17 May 2013.

2012: ”Namnval som social handling – metodologiska överväganden och resultat från ett avhandlingsprojekt.” [Naming as a social act – methodological considerations and results from a dissertation project.], Higher Seminar at Copenhagen University, Denmark, 5 October 2012.

2011: ”Förnamn i urban miljö.” [Choice of first names in urban environment.], Namn i stadsmiljö. NORNA:s 42 symposium. Helsinki, Finland, 10–12 November 2011.

2011: ”Choosing a name = choosing identity?”, XXIV International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, Spain, 5–9 September 2011.

2009: ”First name-giving as an act of social identity”, 11th International Pragmatics Conference, Melbourne, Australia, 12-17 July 2009.

2008: ”Erfarenheter av enkäten som metod inom ett avhandlingsprojekt om namngivning och sociala identiteter.” [Experiences of postal surveys as sampling method in a dissertation project on naming and social identities.], Svenskans beskrivning 30, Stockholm, Sweden, 10–11 oktober 2008.

2008: ”Adaptation, conservation or something else? The choice of first names in multilingual/multicultural families in contemporary Sweden”, Twenty-third International Congress of Onomastic Sciences, Toronto, Canada, 17–22 August 2008.

2007: ”Finns det sociala skillnader i modern förnamnsgivning? Beskrivning av ett forskningsområde”, [Are there any social differences in contemporary first name giving? Description of a research area.], Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen, Borgarnes, Iceland, 11–14 August 2007.

Previous popular scientific

2011: ”Förnamn – en personlig historia”, open lecture arranged by Svenska Språkvårdssamfundet and Departmet of Scandinavian Languages at Uppsala University, Sweden, 6 December 2011.

2009: ”Välja namn = välja identitet?”, part of popular scintific lecturing series arranged by Arkivcentrum, Uppsala, Sweden, 11 November 2009.

2006: ”Ingefrid, Krystyna och några till. Förnamn i skönlitteratur – en spegling av samhället?”, art of popular scintific lecturing series arranged by Faculty of Arts at Göteborg University, Sweden, 12–13 November 2005.